Breaking News

108 Names of Lord Ram

 1. OM shriiraamaaya Namaha
 2. OM raamabhadraaya Namaha
 3. OM raamachandraaya Namaha
 4. OM shaashvataaya Namaha
 5. OM raajiivalochanaaya Namaha
 6. OM shriimate Namaha
 7. OM raajendraaya Namaha
 8. OM raghupu.ngavaaya Namaha
 9. OM jaanakiivallabhaaya Namaha
 10. OM jaitraaya Namaha
 11. OM jitaamitraaya Namaha
 12. OM janaardanaaya Namaha
 13. OM vishvaamitrapriyaaya Namaha
 14. OM daantaaya Namaha
 15. OM sharaNatraaNa tatparaaya Namaha
 16. OM vaalipramathanaaya Namaha
 17. OM vaagmine Namaha
 18. OM satyavaache Namaha
 19. OM satyavikramaaya Namaha
 20. OM satyavrataaya Namaha
 21. OM vratadharaaya Namaha
 22. OM sadaahanumadaashritaaya Namaha
 23. OM kausaleyaaya Namaha
 24. OM kharadhva.nsine Namaha
 25. OM viraadhavadhapaNDitaaya Namaha
 26. OM vibhiishhaNa paritraatre Namaha
 27. OM harakodaNDa kha.nDanaaya Namaha
 28. OM saptataala prabhettre Namaha
 29. OM dashagriiva shiroharaaya Namaha
 30. OM jaamadgnya mahaadarpadalanaaya Namaha
 31. OM taaTakaantakaaya Namaha
 32. OM vedaantasaaraaya Namaha
 33. OM vedaatmane Namaha
 34. OM bhavarogasya bheshhajaaya Namaha
 35. OM duushhaNa trishiro hantre Namaha
 36. OM trimuurtaye Namaha
 37. OM triguNaatmakaaya Namaha
 38. OM trivikramaaya Namaha
 39. OM trilokaatmane Namaha
 40. OM puNyachaaritrakiirtanaaya Namaha
 41. OM trilokaraxakaaya Namaha
 42. OM dhanvine Namaha
 43. OM danDakaaraNya puNyakR^ite Namaha
 44. OM ahalyaa shaapa shamanaaya Namaha
 45. OM pitR^i bhaktaaya Namaha
 46. OM varapradaaya Namaha
 47. OM jitendriyaaya Namaha
 48. OM jitakrodhaaya Namaha
 49. OM jitaamitraaya Namaha
 50. OM jagadgurave Namaha
 51. OM R^ixa vaanara sa.nghaatine Namaha
 52. OM chitrakuuTa samaashrayaaya Namaha
 53. OM jayanta traaNa varadaaya Namaha
 54. OM sumitraaputra sevitaaya Namaha
 55. OM sarvadevaadi devaaya Namaha
 56. OM mR^itavaanar jiivitaaya Namaha
 57. OM maayaamaariichahantre Namaha
 58. OM mahaadevaaya Namaha
 59. OM mahaabhujaaya Namaha
 60. OM sarvadevastutaaya Namaha
 61. OM saumyaaya Namaha
 62. OM brahmaNyaaya Namaha
 63. OM munisaMstutaaya Namaha
 64. OM mahaa yogine Namaha
 65. OM mahodaraaya Namaha
 66. OM sugriivepsita raajyadaaya Namaha
 67. OM sarvapuNyaadhika phalaaya Namaha
 68. OM smR^ita sarvaagha naashanaaya Namaha
 69. OM aadipurushhaaya Namaha
 70. OM paramapurushhaaya Namaha
 71. OM mahaapurushhaaya Namaha
 72. OM puNyodayaaya Namaha
 73. OM dayaasaaraaya Namaha
 74. OM puraaNapurushhottamaaya Namaha
 75. OM smitavaktraaya Namaha
 76. OM mitabhaashhiNe Namaha
 77. OM puurvabhaashhiNe Namaha
 78. OM raaghavaaya Namaha
 79. OM anantaguNa gaMbhiiraaya Namaha
 80. OM dhiiroddaattaguNottamaaya Namaha
 81. OM maayaamaanushha charitraaya Namaha
 82. OM mahaadevaadipuujitaaya Namaha
 83. OM setukR^ite Namaha
 84. OM jitavaaraashaye Namaha
 85. OM sarvatiirthamayaaya Namaha
 86. OM haraye Namaha
 87. OM shyaamaa.ngaaya Namaha
 88. OM sundaraaya Namaha
 89. OM shuuraaya Namaha
 90. OM piitavaasase Namaha
 91. OM dhanurdharaaya Namaha
 92. OM sarvayaGYaadhipaaya Namaha
 93. OM yajvane Namaha
 94. OM jaraamaraNavarjitaaya Namaha
 95. OM vibhiishhaNa pratishhThaatre Namaha
 96. OM sarvaavaguNavarjitaaya Namaha
 97. OM paramaatmane Namaha
 98. OM parasmai brahmaNe Namaha
 99. OM sachchidaananda vigrihaaya Namaha
 100. OM parasmai jyotishhe Namaha
 101. OM parasmai dhaamne Namaha
 102. OM paraakaashaaya Namaha
 103. OM paraatparaaya Namaha
 104. OM pareshaaya Namaha
 105. OM paaragaaya Namaha
 106. OM paaraaya Namaha
 107. OM sarvadevaatmakaaya parasmai Namaha
 108. OM Shri Ram Namaha