Breaking News

Durga Chalisa

Durga ChalisaNamo namo Durge sukh karani,
Namo namo Ambe dukh harani.

Nirankar hai jyoti tumhari
Tihun lok pheli ujayari.


Shashi lalat mukh maha vishala,
Netra lal brikuti vikrala.


Roop matu ko adhika suhave,
Daras karat jan ati sukh pave.


Tum sansar shakti laya kina,
Palan hetu anna dhan dina.

Annapurna hui jag pala,
Tumhi adi sundari bala.


Pralaya kal sab nashan hari,
Tum Gauri Shiv Shankar pyari.


Shiv yogi tumhare gun gave,
Brahma Vishnu tumhe nit dhyaven.


Roop Saraswati ko tum dhara,
De subudhi rishi munin ubara


Dharyo roop Narsimha ko Amba,
Pragat bhayin phar kar kamba.


Raksha kari Prahalad bachayo,
Hiranakush ko swarg pathayo.

Lakshmii roop dharo jag mahi,
Shree Narayan ang samahi


Ksheree Sindhu karat vilasa,
Daya Sindhu deejay man aasa

Hingalaj mein tumhi Bhavani,
Mahima amit na jaat bakhani


Matangi Dhoomavati Mata,
Bhuvneshwari Bagala Sukhdata

Shree Bairav Tara jog tarani,
Chin-na Bhala bhav dukh nivarani.

Kehari Vahan soh Bhavani,
Langur veer chalat agavani


Kar men khappar khadag viraje,
Jako dekh kal dar bhaje.


Sohe astra aur trishoola,
Jase uthata shatru hiya shoola


Nagarkot mein tumhi virajat,
Tihun lok mein danka bajat


Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare,
Rakta-beeja shankhan samhare.


Mahishasur nripa ati abhimani,
Jehi agha bhar mahi akulani


Roop kaaral Kalika dhara,
Sen sahita tum tin samhara


Pari garha santan par jab jab,
Bhayi sahaya Matu tum tab tab


Amarpuri aru basava loka,
Tava mahima sab rahen asoka


Jwala mein hai jyoti tumhari,
Tumhen sada pujan nar nari


Prem bhakti se jo yash gaye,
Dukh-daridra nikat nahin ave

Dhyave tumhen jo nar man laee,
Janam-maran tako chuti jaee.

Jogi sur-muni kahat pukari,
Jog na ho bin shakti tumhari

Shankar Aacharaj tap keenhon,
Kam, krodh jeet sab leenhon

Nisidhin dhyan dharo Shanker ko,
Kahu kal nahin sumiron tum ko


Shakti roop ko maram na payo,
Shakti gayi tab man pachitayo

Sharnagat hui keerti bakhani,
Jai jai jai Jagdamb Bhavani

Bhayi prasanna Aadi Jagdamba,
Dayi shakti nahin keen vilamba


Mokun Matu kashta ati ghero,
Tum bin kaun hare dukh mero

Asha trishna nipat sataven,
Moh madadik sab binsaven


Shatru nash keeje Maharani,
Sumiron ekachita tumhen Bhavani

Karo kripa hey Matu dayala
Riddhi-Siddhi de karahu nihala

Jab lagi jiyoon daya phal paoon,
Tumro yash mein sada sunaoon,


Durga chalisa jo gaye,
Sab sukh bhog parampad pave


Devidas sharan nij jani,
Karahu kripa Jagdamb Bhavani